Odcudzenie a vandalizmus

Odcudzenie a vandalizmus:

 • Poistením je krytý vonkajší a vnútorný vandalizmus.
 • Poistenie proti sprejerom
 • Poistenie na prvé riziko (úspora peňazí)
 • Krádež stavebných súčastí budov
 • Poistenie peňazí a iných cenín proti krádeži i lúpeži

Spoluúčasť iba 66,39 eur.
Spoluúčasť na prvé riziko.

 • Náš tím odborníkov vytvoril podmienky pre uchádzačov tak, aby zahŕňali všetky riziká, s ktorými sa samospráva môže stretnúť. Okrem bežne
  Viac Info
 • Odcudzenie a vandalizmus: Poistením je krytý vonkajší a vnútorný vandalizmus. Poistenie proti sprejerom Poistenie na prvé riziko (úspora peňazí) Krádež
  Viac Info
 • Často sa stáva, že elektronické a strojné zariadenia (napr. kancelárska technika, ČOV a iné) býva poškodená vplyvom nepredvídaných udalostí pre
  Viac Info
Nahraj Viac Podrž SHIFT Nahraj všetko Nahraj všetko