Poistenie žiakov

V rámci verejného obstarávania zabezpečíme aj produkt pre poistenie žiakov na riziká:

 • Trvalé následky
 • Smrť úrazom
 • Denné odškodné
 • Náš tím odborníkov vytvoril podmienky pre uchádzačov tak, aby zahŕňali všetky riziká, s ktorými sa samospráva môže stretnúť. Okrem bežne
  Viac Info
 • Odcudzenie a vandalizmus: Poistením je krytý vonkajší a vnútorný vandalizmus. Poistenie proti sprejerom Poistenie na prvé riziko (úspora peňazí) Krádež
  Viac Info
 • Často sa stáva, že elektronické a strojné zariadenia (napr. kancelárska technika, ČOV a iné) býva poškodená vplyvom nepredvídaných udalostí pre
  Viac Info
Nahraj Viac Podrž SHIFT Nahraj všetko Nahraj všetko