Poistenie zodpovednosti štatutárnych zástupcov subjektov územnej samosprávy.

Poistením je krytá zodpovednosť za škodu štatutárnych zástupcov subjektov územnej samosprávy počas výkonu ich funkcie. Jedná sa o nadstavbové krytie pri škodách, ktoré neboli spôsobené rozhodnutím kolektívneho orgánu, ale konaním štatutára.

  • Náš tím odborníkov vytvoril podmienky pre uchádzačov tak, aby zahŕňali všetky riziká, s ktorými sa samospráva môže stretnúť. Okrem bežne
    Viac Info
  • Odcudzenie a vandalizmus: Poistením je krytý vonkajší a vnútorný vandalizmus. Poistenie proti sprejerom Poistenie na prvé riziko (úspora peňazí) Krádež
    Viac Info
  • Často sa stáva, že elektronické a strojné zariadenia (napr. kancelárska technika, ČOV a iné) býva poškodená vplyvom nepredvídaných udalostí pre
    Viac Info
Nahraj Viac Podrž SHIFT Nahraj všetko Nahraj všetko