• Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla je nevyhnutná, zákonom stanovená povinnosť každého motoristu. Spoľahlivo vás ochráni,
    Viac Info
  • Havarijné poistenie sa uzatvára pre prípady: Poškodenia alebo zničenia vozidla dôsledkom havárie Poškodenia alebo zničenia vozidla dôsledkom živelnej udalosti Odcudzenia
    Viac Info