Povinné zmluvné poistenie

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla je nevyhnutná, zákonom stanovená povinnosť každého motoristu. Spoľahlivo vás ochráni, ak prevádzkou svojho vozidla spôsobíte škodu na zdraví alebo škodu na majetku.

Limit plnenia:
5 000 000 eur na zdraví / 2 000 000 pri vecných škodách

  • Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla je nevyhnutná, zákonom stanovená povinnosť každého motoristu. Spoľahlivo vás ochráni,
    Viac Info
  • Havarijné poistenie sa uzatvára pre prípady: Poškodenia alebo zničenia vozidla dôsledkom havárie Poškodenia alebo zničenia vozidla dôsledkom živelnej udalosti Odcudzenia
    Viac Info