Verejná správa

Ponúkame kvalifikované odborné poradenstvo v oblasti všetkých rizík

 • Audit existujúceho stavu a vypracovanie komplexného návrhu riešení
 • Optimalizácia poistného a rizík
 • Správa existujúcich zmlúv a komplexný servis pre klientov
 • Aplikácie podmienok poistenia samosprávnych celkov podľa potrieb klientov
 • Realizácia verejného obstarávania pre výber poskytovateľa služieb
 • Inkaso poistného
 • Servis pri riešení škodových udalostí
 • Služby pre klientov sú poskytované bezodplatne
 • Náš tím odborníkov vytvoril podmienky pre uchádzačov tak, aby zahŕňali všetky riziká, s ktorými sa samospráva môže stretnúť. Okrem bežne
  Viac Info
 • Odcudzenie a vandalizmus: Poistením je krytý vonkajší a vnútorný vandalizmus. Poistenie proti sprejerom Poistenie na prvé riziko (úspora peňazí) Krádež
  Viac Info
 • Často sa stáva, že elektronické a strojné zariadenia (napr. kancelárska technika, ČOV a iné) býva poškodená vplyvom nepredvídaných udalostí pre
  Viac Info
Nahraj Viac Podrž SHIFT Nahraj všetko Nahraj všetko