Komplexný živel

Náš tím odborníkov vytvoril podmienky pre uchádzačov tak, aby zahŕňali všetky riziká, s ktorými sa samospráva môže stretnúť. Okrem bežne ponúkaných rizík zabezpečíme krytie napr. pri škodách spôsobených:

 • Víchricou – už od 65 km/h
 • Atmosférickými zrážkami
 • Na líniových stavbách (cestné komunikácie atď.)
 • Na hrobových miestach
 • Priamym i nepriamym úderom blesku
 • Povodňami alebo záplavami
 • Prívalmi bahna, zosuvmi pôdy a iných

Spoluúčasť už od 0 eur.
Poistné krytie na 100% hodnoty majetku.

 • Náš tím odborníkov vytvoril podmienky pre uchádzačov tak, aby zahŕňali všetky riziká, s ktorými sa samospráva môže stretnúť. Okrem bežne
  Viac Info
 • Odcudzenie a vandalizmus: Poistením je krytý vonkajší a vnútorný vandalizmus. Poistenie proti sprejerom Poistenie na prvé riziko (úspora peňazí) Krádež
  Viac Info
 • Často sa stáva, že elektronické a strojné zariadenia (napr. kancelárska technika, ČOV a iné) býva poškodená vplyvom nepredvídaných udalostí pre
  Viac Info
Nahraj Viac Podrž SHIFT Nahraj všetko Nahraj všetko