Poistenie elektroniky a strojov

Často sa stáva, že elektronické a strojné zariadenia (napr. kancelárska technika, ČOV a iné) býva poškodená vplyvom nepredvídaných udalostí pre elimináciu nákladov súvisiacich so znovuobstaraním poškodenej techniky je možné uzavrieť komplexné poistenie elektroniky a strojov.
Spoluúčasť 33,19 eur.
Poistenie na prvé riziko

  • Náš tím odborníkov vytvoril podmienky pre uchádzačov tak, aby zahŕňali všetky riziká, s ktorými sa samospráva môže stretnúť. Okrem bežne
    Viac Info
  • Odcudzenie a vandalizmus: Poistením je krytý vonkajší a vnútorný vandalizmus. Poistenie proti sprejerom Poistenie na prvé riziko (úspora peňazí) Krádež
    Viac Info
  • Často sa stáva, že elektronické a strojné zariadenia (napr. kancelárska technika, ČOV a iné) býva poškodená vplyvom nepredvídaných udalostí pre
    Viac Info
Nahraj Viac Podrž SHIFT Nahraj všetko Nahraj všetko