Poistenie skla

V objektoch našich klientov je mnoho okien a presklených plôch, kde môže prísť k akémukoľvek náhodnému – i neúmyselnému – poškodeniu. Našim klientom preto odporúčame poistenie skla.
Spoluúčasť 9,96 eur.
Poistenie na prvé riziko.

  • Náš tím odborníkov vytvoril podmienky pre uchádzačov tak, aby zahŕňali všetky riziká, s ktorými sa samospráva môže stretnúť. Okrem bežne
    Viac Info
  • Odcudzenie a vandalizmus: Poistením je krytý vonkajší a vnútorný vandalizmus. Poistenie proti sprejerom Poistenie na prvé riziko (úspora peňazí) Krádež
    Viac Info
  • Často sa stáva, že elektronické a strojné zariadenia (napr. kancelárska technika, ČOV a iné) býva poškodená vplyvom nepredvídaných udalostí pre
    Viac Info
Nahraj Viac Podrž SHIFT Nahraj všetko Nahraj všetko