Verejné obstarávanie na výber dodávateľa energií

Projekt spoločného verejného obstarávania je zaujímavý tým, že dokáže zaobstarať najlepšiu cenu energií (elektriny a plynu) v jednotlivých tarifných triedach. Spojením obcí a škôl do spoločného obstarávania sa vytvára veľký objem energií a tým sa stávajú atraktívnymi pre jednotlivých dodávateľov energií.

Verejné obstarávanie je ukončené elektronickou aukciou, čím je zabezpečené dosiahnutie najnižšej možnej sumy. Výsledná cena je fixná a nemenná po dobu 24 mesiacov. Dodávka v jednotlivých obciach/organizáciách začína až po ukončení viazanosti so súčasným dodávateľom.

Spoločné obstarávanieje najvýhodnejší spôsob, ktorý sa osvedčil už pri poisteniach VÚC, združeniach miest a obcí v rámci regionálnych združení a mikro-regiónov.

V súčasnosti sa ukončila súťaž na výber dodávateľa energií pre Nitrianske regionálne združenie obcí – ZMOS. Úspora, ktorá sa dosiahla je neuveriteľná. Pri elektrickej energii sa vysúťažila na obchodovateľnej zložke úspora až 40 % a pri plyne to bolo 30 %. Kumulatívna ročná úspora energií bola 384 311 .

Výrazne ušetriť môžete aj vy. Stačí si zvoliť najvýhodnejšiu službu. Je to jednoduché. Vykročte správnym krokom už dnes. Prvá Komunálna Finančná, a. s. ušetrí financie celej samospráve. Výsledky v nitrianskom regionálnom združení sú dobrým príkladom aj pre ostatných.